با ما ارتباط برقرار کن

درمان

علت وجود خون در اسپرم (هماتوسپرمی) چیست؟

آیا دیدن خون در منی خطرناک است؟ وجود خون در منی یا خونی شدن کامل منی را هماتواسپرمیا گویند. شایع‌ترین...

آگهی