با ما ارتباط برقرار کن

سلامت کودکان

چرا بعضی از نوزادان زود دندان در می آورند؟

چرا بعضی از نوزادان زود دندان در می آورند؟ دندان درآوردن کودکان فرایندی فیزیولوژیکی است که موجب تغییراتی در دهان...

آگهی